جنس پارچه
بلاگ

جنس پارچه

مانتو فرم هایی که بافت آنها درشت است، باید از پشت لباس اتو کنید. درجه حرارت مناسب را باتوجه به جنس لباس انتخاب کنید. درجه حرارت مناسب برای این کار نه باید خیلی کم ...

Read more