اندازه گیری دور سینه , راهنمای اندازه گیری مانتو اداری , آموزش اندازه گیری مانتو

 

مترو را روی برجسته ترین قسمت سینه قرار دهید و سپس دور تا دور از پشت رد کنید تا از پشت به سر متر روی سینه برسد. در نظر داشته باشید که متر روی سینه نه زیاد صفت و نه زیاد شل باشد.

تصاویر اندازه گیری دور سینه برای مانتو اداری را ببینید.

 

اندازه گیری دور سینه , راهنمای اندازه گیری مانتو اداری , آموزش اندازه گیری مانتو