رهگیری سفارش

در نظر داشته باشید سیستم رهگیری فروشگاه ایندو برای نمایش وضعیت شفارش شما می باشد.

برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.